Sybir: Doświadczenia – Pamięć

Autor:  Muzeum Pamięci Sybiru

Tytuł: „Sybir: Doświadczenia – Pamięć”

Miejsce i czas realizacji:
Białystok, 22-23 maja 2014 roku

Organizatorzy: Muzeum Pamięci Sybiru, Oddział Muzeum Wojska w Białymstoku, Białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowe  w Białymstoku oraz Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku.

W dn. 22-23 maja 2014 r. w Białymstoku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sybir: Doświadczenia – Pamięć” zainicjowana przez Muzeum Pamięci Sybiru, Oddział Muzeum Wojska w Białymstoku. Współorganizatorami byli: Białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowe  w Białymstoku oraz Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Organizatorzy zaproponowali uczestnikom podjęcie tematu wspólnoty doświadczeń zesłańczych W oraz współczesnej pamięci o doświadczeniach Sybiru.
W konferencji wzięło udział ponad pięćdziesięciu prelegentów z ośrodków naukowych w Polsce (m. in. Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Katyńskie, Muzeum Niepodległości w Warszawie) jak i poza jej granicami, m.in. z m.in. z Instytutu Historii Litwy w Wilnie, Wspólnoty Litewskich Więźniów Politycznych „Kołyma” z Kowna  czy polonijnego Stowarzyszenia Kultury Polskiej „Nadzieja” w Ułan-Ude. W trakcie konferencji zadebiutowali również słuchacze Syberyjskiej Akademii Muzealniczej - cyklu edukacyjnego Muzeum Pamięci Sybiru prezentującego autorskie projekty artystyczne i naukowe, których realizację założono na 2014 i 2015 r.
Gościem honorowym konferencji była prof. Wiktoria Śliwowska – nestor polskich badań syberioznawczych (PAN).