Opowieści sybirackie mieszkańców Podlasia

Autor: Muzeum Pamięci Sybiru

Tytuł: „Opowieści sybirackie mieszkańców Podlasia” (historia mówiona, edukacja)
Miejsce i czas realizacji:
Gmina Sztabin, luty-czerwiec 2014 r.
Partnerzy: Stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej

Autorzy: Marcin Lićwinko, Krzysztof Kiziewicz
Koordynator ze strony muzeum: Monika Kościukiewicz

Muzeum Pamięci Sybiru wzbogaciło się w ostatnim czasie o serię wyjątkowych nagrań, relacji związanych z deportacjami z lat 40. XX w. Pochodzą one od Świadków Historii z terenu województwa podlaskiego, do których dotarliśmy dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pracownia Architektury Żywej w ramach projektu „Opowieści sybirackie mieszkańców Podlasia” (dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego).
To działanie pozwoliło nam na zarejestrowanie cyklu historii mieszkańców jednego obszaru (gmina Sztabin), którzy po raz pierwszy przedstawili publicznie swoją wersję wydarzeń: ich relacje nie były nigdy rejestrowane ani przez historyków, ani przez Związek Sybiraków. Dzięki takim spotkaniom mogliśmy poznać i utrwalić wyjątkowe opowieści: spontaniczne, żywe, ubarwiane często anegdotami, pieśniami, wierszami zapamiętanymi z okresu zesłania.
Dodatkowo przekaz ten został wzmocniony serią zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych dokładnie w tych samych miejscowościach (lub ich sąsiedztwie), z których pochodzą Sybiracy: w Jaziewie, Sztabinie oraz Krasnymborze.
Projekt ten przyczynił się również do uświadomienia mieszkańcom gminy Sztabin, że wśród nich żyją prawdziwi bohaterowie, którzy ponad siedemdziesiąt lat temu wykazali się ogromnym hartem ducha przezwyciężając represje, które w zamyśle miały ich zgładzić.