Noc 10 lutego…

Autor: Muzeum Pamięci Sybiru

Tytuł: Noc 10 lutego… Deportacja leśników i osadników wojskowych w głąb ZSRS z 9 na 10 lutego 1940 roku (wystawa czasowa)
Miejsce i termin realizacji: Białystok, luty-czerwiec 2014 roku
Autor: Bogusław Kosel

W Muzeum Wojska w Białymstoku 7 lutego 2014 roku odsłonięto wystawę czasową poświęconą pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS. Jak wiemy, podczas lutowej wywózki, w centrum zainteresowania sowieckich organów represji znaleźli się wówczas głównie pracownicy Lasów Państwowych oraz weterani wojny polsko-bolszewickiej zamieszkujący we wschodnich województwach przedwojennej Rzeczypospolitej. Uznani przez władze okupacyjne za element szczególnie niebezpieczny, leśnicy i osadnicy wojskowi, po wielotygodniowej podróży, trafić mieli do rozrzuconych w kompleksach leśnych osad specjalnych (specposiołków), gdzie czekała na nich mordercza praca przy wyrębie i ich spławianiu drewna.
Na nieco ponad czterdziestu metrach kwadratowych sali wystaw czasowych Muzeum Wojska w Białymstoku rozmieszczono kilkadziesiąt eksponatów pochodzących w znacznej mierze od osób prywatnych – darczyńców Muzeum Pamięci Sybiru, a także z kolekcji Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie i Nadleśnictwa Dojlidy. Narrację wystawy poza przedmiotami budowały trójjęzyczne plansze informacyjne oraz urządzenia umożliwiające odbiór przekazu audio i wideo.
Wystawa była udostępniona dla zwiedzających do końca czerwca 2014 roku. Dla najmłodszych zwiedzających zorganizowano cykl warsztatów wprowadzających w tematykę przyrody syberyjskiej i panujących na tych obszarach warunków naturalnych autorstwa dr Janusza Kupryjanowicza, zoologa, pracownika Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego  Uniwersytetu w Białymstoku.

http://www.mwb.com.pl/mwb2014/images/stories/noc_10_lutego/