Białystok – Белосток

Autor: Muzeum Pamięci Sybiru

Tytuł: „Białystok – Белосток” (wystawa plenerowa)

Miejsce i czas realizacji:
Białystok, Plac Jana Pawła II, 20 czerwca – 31 lipca 2014 r.

Autorzy:
Olga Chaniewicz (zdjęcia, teksty),
Barbara Bielawiec (projekt graficzny)

Kurator wystawy: Anna Danilewicz

Wystawa pokazywała „siostrzaną” osadę, oddaloną o ponad 9 tys. kilometrów od naszego Białegostoku, jej historię i współczesność, ukazaną w fotografiach i tekstach Olgi Chaniewicz. Rodzinna historia Autorki jest silnie związana z syberyjskimi osadnikami. To oni bowiem na przełomie XIX i XX wieku dotarli na daleki Wschód, w okolice Tomska w poszukiwaniu lepszego życia. Byli wśród nich zwykli robotnicy jak i wysokiej klasy specjaliści. A ponieważ pochodzili z terenów grodzieńszczyzny to swoją osadę nazwali na cześć największego miasta rodzimej guberni. Koniec lat 30. XX wieku (okres najcięższych prześladowań stalinowskich) dla syberyjskiego Białegostoku był czasem najtrudniejszym. Terror i fałszywe oskarżenia doprowadziły do rozstrzelania prawie wszystkich mężczyzn zamieszkujących osadę. Obecnie w Белостокy wciąż mieszkają ludzie, pamiętający swoje polskie korzenie, jednak osada z biegiem lat staje się coraz mniejsza, coraz bardziej opustoszała.
Wystawa łączyła historyczne wątki ze wspomnieniami znacznie bliższymi, z dzieciństwa i młodości Olgi Chaniewicz. Opowiadała o swoich ważnych, ulubionych, magicznych miejscach. Autorka odwiedziła Białystok w dniu otwarcia ekspozycji i przez kolejne trzy dni spotykała się z białostoczanami podczas popołudniowych spacerów, opowiadając o swoim Białymstoku i o losach rodziny, która choć opuściła to miasto ponad sto lat temu, wciąż kultywuje polskie tradycje, język i pamięć.